Vad säger ni om den magen :) ca 2 cm från marken vid 8 veckors dräktighet.