Evita i arbete som klapphund i 2011 års rasmonter på Stora Stockholms hundutställning.