Alla myser med sina små när vi har en stunds teori