Frans Jäger (Gideon) och pappa Napoleon tittar nyfiket på något spännande.